labmaster-2

Aw metar sa temperaturnom kontrolom, za precizno i ujednačeno merenje aktivnosti vode.

Može se primenjivati za sve vrste uzoraka osim tečnog ulja, jer je ulje lakše od vode i ostaje na površini što čini pouzdano merenje nemogućim. U svim aplikacijama za čvrste, tečne i uzorke u obliku gela, od niskih do visokih vrednosti aktivnosti vode.

  • Potpuna temperaturna kontrola
  • SAL-T standardi koji se mogu iznova koristiti
  • Automatsko postizanje ravnoteže rezultata za bolju ponovljivost i uporedivost rezultata
  • Jedinstveno napravljen elektrolitički senzor.

više možete pogledati OVDE