labstart

Uređaj za brzo očitavanje rezultata aktivosti vode. Koristi se za grubo određivanje aktivnosti vode, kao što je proizvodnja. 

Koristi se za merenja u  u srednjem opsegu aktivnosti vode, maksimalno do 0.8aw, zbog potrebe za potpunom temperaturnom kontrolom pri višim vrednostima aktivnosti. U opsegu 0.4-0.6 aw su najbolji rezultati, pa je LabStart pogodan kod uzoraka poput praškova i sušenog materijala.
Ne preporučuje se primena u kontroli kvaliteta proizvoda.

Prednosti:

  • Jednostavan uređaj sa osnovnim funkcijama
  • SAL-T standardi koji se mogu iznova koristiti
  • Kućište sa stabilnom i jakom pločom
  • Jedinstveno napravljen elektrolitički senzor.

više možete pogledati OVDE