lm-300at1-209x268

Savršeni kako za primenu u proizvodnim pogonima, tako i u istraživačkim laboratorijama, sistemi za ispitivanje mikrotvrdoće iz LECO LM serije podrazumevaju najrazličitije modele (uključujući analogne i digitalne) sa naprednim karakteristikama koje odgovaraju svakom zahtevu i budžetu korisnika.

Karakteristike i prednosti :

  • Dve urezane končanice za precizno merenje

  • Promenljivo polje i otvor u obliku dijafragme

  • Utiskivač sa dvostrukom lisnatom oprugom daje centrirane otiske, veću tačnost i odličnu ponovljivost

  • Manuelna ili automatska obrtna glava

  • Spektar objektiva: od 2.5X do 100X

  • Sistemi su dostupni u manuelnim, polumanuelnim i automatskim konfiguracijama za analizu snimaka/slika

Za više informacija pogledajte OVDE