main-lv-series1

LECO LV-serija makro-Vickers sistema za ispitivanje tvrdoće podrazumeva modele koji odgovaraju zahtevnim evropskih i azijskih tehničkih specifikacija. Sistemi su dostupni u najrazličitijim konfiguracijama, uključujući analogne, digitalne, manuelne, poluautomatske i sa automatskom analizom videa/slike.

Karakteristike i prednosti :

  • Dve urezane končanice za precizno merenje

  • Promenljivo polje i otvor u obliku dijafragme

  • Utiskivač sa dvostrukom lisnatom oprugom daje centrirane otiske, veću tačnost i odličnu ponovljivost

  • Obrtna glava drži do tri objektiva

  • Opseg opterećenja od 0.3 kgf, pa sve do 50 kgf

  • Spektar objektiva: od 2.5X do 100X

  • Osam koraka širokog opsega opterećenja

  • Mogućnost ispitivanja tvrdoće po Brinell-u sa malim silama utiskivanja na modelu LV800

Za više informacija pogledajte OVDE