VISPOL1_FREI-640x587

Mali univerzalni polarimetar sa vizuelnim očitavanjem. Poseduje kružnu skalu u stepenima od ±180° podeljenu na cele stepene. Pomoću "Vernier" skale merenje tačnosti rotacije je 0.1°, a može se postići do 0.05°. 

više možete pogledati OVDE