Mini Spray Dryer B-290r

Proizvodnja praškastih komponenata u laboratorijskim uslovima u struji toplog vazduha ili u inertnoj atmosferi.

  • Mogućnost rada sa malim količinama uzorka (> 5 g)
  • Visok prinos (do 70%)
  • Brz proces sušenja (do 1 L/h)
  • Slobodan pristup aplikativnoj globalnoj bazi podataka
  • Preko 700 publikacija
  • Preko 400 patentiranih aplikacija
  • Hiljade zadovoljnih korisnika.

više možete pogledati ovde