P-12_front

Mogućnost paralelnog uparavanja do 12 uzoraka.

Efikasan pri radu sa različitim zapreminama rastvarača i količinama uzoraka.

Povećava efikasnost uparavanja nakon razdvajanja preparativnom hromatografijom prebacivanjem uzoraka sa frakcionog kolektora direktno na Multivapor.
Na isti način optimizuje se uparavanje u postupcima pripreme uzoraka za GC/GCMS analize; uzorci sе nakon ekstrakcije na Speed Extractor-u u istim čašama/vialama postavljaju na Multivapor.

Mnoštvom ponuđenih adaptera omogućava Vam da koristite Vaše postojeće staklene čaše/viale.

više možete pogledati OVDE