B90_short_04

Namenjen za rad sa malim zapreminama uzoraka.
Laminarno strujanje vazduha omogućava raspršivanje minimalnih količina precizno odmerenih uzoraka.
Čestice nano veličina dobijaju se zahvaljujući patentiranom piezo električnom sistemu mlaznica.
Visok prinos nano čestica obezbeđen je patentiranim elektrostatičnim kolektorom čestica.

više možete pogledati OVDE