Nanomat-4

Nanomat 4 i Kapilarni Dispenzer
Nanomat 4 služi za jednostavno nanošenje uzoraka u formi tačke na sloj  TLC ili HPTLC ploče.
Uređaj omogućava precizno nanošenje uzorka, bez opasnosti od oštećenja sloja.
Za doziranje uzoraka koriste se kapilarne pipete za jednokratnu upotrebu, koje su precizno navođene i omogućavaju da se hromatogram može automatski skenirati prema izabranom obrascu.

Više možete pogledati OVDE