onh_836_popup

ONH836 elementalni analizator dizajniran je za merenje sadržaja kiseonika, azota i vodonika u širokom opsegu koncentracija u neorganskim materijalima, fero-legurama, legurama obojenih metala i vatrostalnim materijalima, primenom topljenja u struji inertnog gasa.

Instrument se odlikuje softverskim interfejsom koji se zasniva na MS Windows®-u i koji je spcifično dizajniran za rad preko ekrana na dodir. Softwer omogućava potpuni pristup kontroli instrumenta, podešavanja analize, dijagnostiku, kreiranje izveštaja i još mnogo toga.

 

Prednosti:

Dugoročna stabilnost rezultata

 • Opseg merenja od sub-ppm do %
 • Karakterizacija gasa u proširenom opsegu
 • Određivanje kiseonika sa CO2 i CO detektorom
 • Inovativni dizajn elektrode povećava efikasnost prenosa toplote
 • Termostatički detektor sa ugrađenim kolom za kompenzaciju drifta

Visoka protočnost

 • Vreme analize je 100 sekundi
 • Opcioni autočistač potrebu za čišćenjem između analiza svodi na minimum
 • Opcioni punjač uzoraka sa 20 pozicija omogućava automatizaciju sistema
 • Bez zaglavljivanja uzoraka pri ispuštanju u peć
 • Visokoefikasno hlađenje

Praktičan rad

 • Ergonomski i intuitivni softver
 • Ugrađeni usisivač održava radnu površinu čistom
 • Automatizovana dijagnostika i segmentisana provera curenja
 • Ugrađeni sistem za doziranje gasa za lakšu kalibraciju

Raznovrsne metode ispitivanja

 • Kontrola peći preko napona, struje ili temperature
 • Argon ili helijum kao gas-nosač
 • Fleksibilno izvoženje podataka
 • Kreiranje izveštaja po želji korisnika

Za više informacija pogledajte OVDE