Polartronic H532

Polarimetar za rad na više talasnih dužina, visoke rezolucije, sa izuzetnom preciznošću. Predviđen da ispuni visoke zahteve u farmaceutskoj laboratoriji i laboratorijama istraživanja i razvoja.

  • Rezolucija 0,0001°
  • Do 5 talasnih dužina
  • Rad bez kalibracije, zahvaljujući spektralnim lampama
  • Prikaz optičke gustine
  • Automatska temperaturna kompenzacija korišćenjem odgovarajuće polarimetarske tube
  • Instrument ima softver za rutinske testove i konfiguracije
  • Dokumentacija u skladu sa GLP/ GMP
  • Softver "Aquiszs 2008" je opciono dostupan, u skladu sa 21 CFR part 11
  • Interna memorija (za 999 merenja).

više možete pogledati OVDE