PolartronicM-FlowTube

Polarimetar sa kontinualnim merenjem, rezolucije ±0,001°. Preporučuje se za najviše zahteve u laboratorijama kontrole kvaliteta i istraživanja.

  • Kratko vreme merenja, bez mehanične abrazije
  • Pogodan za protočna merenja
  • Mogu se programirati do 10 posebnih skala (glukoza, natrijum glutamat ili druge)
  • Programiranje do 10 metoda
  • Automatska kompenzacija temperature, ako se koriste odgovarajuće tube
  • Indikacija optičke gustine
  • Softver za rutinske testove i konfiguracije
  • Dokumentacija u skladu sa GLP/GMP
  • Softver "Aquiszs 2008" je opciono dostupan, u skladu sa 21 CFR part 11.

više možete pogledati OVDE