pr_25_popup

Semi-automatska LECO PR-25 presa za pripremu šlifova dizajnirana je za laboratorije sa malim i srednjim brojem uzoraka. Zahvaljujući semi-automatskim odlikama, rukovanje ovom presom zahteva kraće vreme angažovanja operatera, što mu omogućava da se tokom ciklusa upresavanja bavi drugim zadacima. PR-25 održava optimalni pritisak tokom ciklusa grejanja, čime se dobijaju stvrdnuti šlifovi.

Karakteristike i prednosti:

  • Semi-automatiski rad
  • Presa sa jednim kalupom, za upresavanje uzoraka poprečnog preseka od 1.0 do 1.5 inča (25-40mm)

Za više informacija pogledajte OVDE