PrepChrom C-700r
PrepChrom C-700 sa interaktivnim korisničkim interfejsom obezbeđuje lak i brz proces razdvajanja/prečišćavanja. Ovaj uređaj omogućava dve separacije : "Flash" i preparativnu HPLC. Separacija "Flash" hromatografijom i naknadno prečišćavanje preparativnom HPLC su deo istog sistema.
  • Mogućnost korišćenja do 4 različita rastvarača istovremeno
  • Mogućnost detekcije svih jedinjenja odjednom sa DAD - Dioda array detector i opciono ELSD - Evaporative light scattering detector
  • Brza separacija na visokoefikasnim kolonama
  • Primena HPLC pumpi
  • Visoko efikasne preparativne HPLC kolone (10 ili 15 µm), namenjene za razdvajanja pod pritiskom do 100 bar (1450 psi).
Optimalna čistoća frakcija postiže se visoko selektivnim separacijama. više možete pogledati OVDE