PrepChrom_HPLC_Columns_1

PrepChrom HPLC kolone savršeno odgovaraju BUCHI PrepChrom C-700 sistemu i nude idealno rešenje za brzo i isplativo razdvajanje. Dug vek kolone postiže se zahvaljujući visokom kvalitetu silicijuma i procesu pakovanja.

Kapacitet razdvajanja uzoraka je do 1g, na kolonama sa unutrašnjim prečnikom do 50 mm. 

Postiže se visoka čistoća razdvajanja na česticama veličine od 10 do 15μm i samim tim značajna ušteda, jer se koristi manje stacionarne faze nego u radu sa manjim česticama. 

više možete pogledati OVDE