prolab 1000

ProLab 2000 instrument za merenje do četiri parametara u isto vreme. Za precizna i tačna merenja  u skladu sa GLP zahtevima. Izveštaj merenja se dobija preko USB ili RS 232 konekcije.

Sigurnost merenja i kalibracije obezbeđena preko bežičnog senzora sa prepoznavanjem
ID elektrode i uređaja sa automatskom identifikacijom i razmenom podataka. Postoji mogućnost prepoznavanja korisnika sa elektronskom ID karticom.

Komplet uključuje:

  • Uređaj
  • Elektrodu sa integrisanim temperaturnim senzorom
  • Pufere
  • Držač elektrode
  • Univerzalno napajanje
  • Poklopac.

više možete pogledati OVDE