prolab 2000

ProLab 3000 instrument za multiparametarska merenja, sa ugrađenim softverom. Za precizna i tačna merenja  u skladu sa GLP zahtevima.

Sigurnost merenja i kalibracije obezbeđena preko bežičnog senzora sa prepoznavanjem
ID elektrode i uređaja sa automatskom identifikacijom i razmenom podataka. Postoji mogućnost prepoznavanja korisnika sa elektronskom ID karticom.

  • Merenje u dva galvanski odvojena kanala pH/mV
  • Rad sa dve elektrode

Komplet uključuje:

  • Instrument
  • Elektrodu sa integrisanim temperaturnim senzorom
  • Pufere
  • Držač elektrode
  • Univerzalno napajanje
  • Poklopac.

više možete pogledati OVDE