prolab 4000

ProLab 4000 instrument za multiparametarska merenja, u skladu sa GLP zahtevima.

Sigurnost merenja i kalibracije obezbeđena preko bežičnog senzora sa prepoznavanjem
ID elektrode i uređaja sa automatskom identifikacijom i razmenom podataka. Postoji mogućnost prepoznavanja korisnika sa elektronskom ID karticom.

Određivanje zavisnosti temperature i koncentracije.

Komplet sadrži:

  • Instrument
  • Elektrodu sa integrisanim temperaturnim senzorom
  • Pufere i rastvor za proveru provodljivosti
  • Držač elektrode
  • Univerzalno napajanje.

više možete pogledati OVDE