temp novasina

QuantaDat/nSens merni sistem se sastoji od predajnika i senzora. Postoji mogućnost naknadne nadogradnje jedinica, čime se postiže ušteda troškova na mernom mestu.

QuantaDat ima veliki grafički displej, 4 kanala za merenje i 4 izlaza za analogne signale.

Digitalna elektroda nSens je visoke preciznosti sa linearnim merenjem u celom opsegu. Može se kalibrisati u 13 tačaka za vlažnost i 2 tačke za temperaturu, korišćenjem nSoft softvera. Podaci kalibracije se čuvaju na senzoru.

Prednosti:

  • Više senzora na istom uređaju smanjuje troškove
  • Ugrađen procesor za pamćenje parametara
  • Četiri nezavisna analogna izlaza
  • Laka instalacija, korišćenje i održavanje
  • Promenljiva dužina kabla do 30 m.

više možete pogledati OVDE