rc_612_popup

RC612 analizator multifaznog ugljenika i vodonika/vlage kvantifikuje ugljenik i vodonik u različitim organskim i neorganskim uzorcima i identifikuje poreklo nekoliko tipova ugljenika.

Ovaj analizator pruža sveobuhvatnu analizu uzoraka, uključujući određivanje površinskog ugljenika, nevezanog ugljenika, organskog ugljenika, neorganskog ugljenika, karbonata, vlage, kristalne vode.

Poboljšani rad peći omogućava primenu RC612 instrumenta za najrazličitije aplikacije – za procesnu kontrolu i istraživanje minerala i ruda, vatrostalnih materijala, cementa, keramike, katalizatora, silicijum-dioksida, prekrivnih praškova, praškova za zavarivanje, obojenih metala, kao i određivanje ukupnog organskog ugljenika (TOC) u stenama i zemljištu, ukupnog organskog i neorganskog ugljenika u otpadu. itd.

Analize su u skladu sa AWS (ANSI) odobrenom metodom određivanja sadržaja vlage u praškovima za zavarivanje, kao i u praškovima za oblaganje elektroda.

Prednosti:

  • Kvalitativna i kvantitativna analiza
  • Prošireni opseg određivanja
  • Razlikovanje površinskog, slobodnog, organskog i neorganskog ugljenika
  • Fleksibilnost LECO softvera omogućava jednostavno rukovanje, kako za rutinske, tako i za istraživačke primene
  • Opcioni robustni autopunjač sa 50 pozicija za automatizovani rad bez nadzora
  • Dijagnostika je uključena u sistem, čime se značajno skraćuje vreme zastoja instrumenta

Za više informacija pogledajte OVDE