atr-b-touch-2048x1146

Novi ATR-B Touch refraktometar za merenje tečnih uzoraka od niskog do visokog viskoziteta, nezavisno od prozirnosti i boje. Kompaktni laboratorijski refraktometar koji se koristi i za agresivne rastvore i za merenje čvrstih materija.

  •      Opseg merenja: 1,29000 - 1,58000 RI / 100 % Brix
  •      Rezolucija: 0,00001 RI / 0,01 % Brix
  •      Kontrola temperetaure u opsegu od +5 do +80 °C
  •      Rezolucija temperature: 0.01 °C
  •      Standardi: International Pharmacopoea, ASTM, ICUMSA i dr

Više možete pogledati OVDE