reveleris-prep-purification-system-01

Reveleris PREP Purification sistem kombinuje "Flash" i "preparativnu HPLC" hromatografiju na jednom uređaju.

Zadovoljava zahteve organo-hemijske i preparativne HPLC hromatografije.

  • Visoka efikasnost razdvajanja pod pritiskom do 120 bar u preparativnom modu rada
  • Visokopritisne HPLC pumpe sa 4 nezavisna kanala omogućavaju razdvajanje sa 4 različita rastvarača
  • Sinhronizovana detekcija i prikupljanje frakcija pomoću frakcionog kolektora i četiri detektora
  • Širok izbor odgovarajućih kertridža 
  • Detekcija moguća u UV i UV-VIS opsegu  kao i na  ELSD - Evaporative light scattering detector-u
  • Detektuje kako obojena tako i neobojena jedinjenja
  • Protok eluenta do 200 mL/min
  • Moguć rad sa tečnim i čvrstim uzorcima
  • Prečišćavanje moguće i na vellikim kertridžima (do 1500 g) 

više možete pogledati OVDE