reveleris-x2-01

Reveleris X2 i X2-UV sistemi za preparativnu hromatografiju  najviše se primenjuju za prečišćavanje organskih jedinjenja. Optimalni uslovi se postižu i kod razdvajanja smeša dobijenih sintezom, kao i kod razdvajanje ekstrakta biljaka.

  • Visoka efikasnost razdvajanja pod pritiskom do 14 bar
  • Visokopritisne HPLC pumpe sa 4 nezavisna kanala omogućavaju razdvajanje sa 4 različita rastvarača
  • Sinhronizovana detekcija i prikupljanje frakcija pomoću frakcionog kolektora i četiri detektora
  • Širok izbor odgovarajućih kertridža 
  • U zavisnosti od odabranog modela detekcija moguća u UV i UV-VIS opsegu kao i na  ELSD - Evaporative light scattering detector-u
  • Protok eluenta 0d 1-200 mL/min
  • Moguć rad sa tečnim i čvrstim uzorcima
  • Prečišćavanje moguće i na vellikim kertridžima (do 1500 g) 

više možete pogledati OVDE