2-1-central-system-control-thumb-1_0

Rotacioni uparivač R-300 ispunjava najviše aplikativne zahteve u laboratorijama istraživanja i razvoja i kontrole kvaliteta.
U kombinaciji sa vakuum pumpom, cirkulatorom za hlađenje, centralnom kontrolnom jedinicom  i senzorom za zaštitu od penjenja omogućava najviši stepen efikasnosti i automatizacije.

Za sve korisnike android telefona dostupna je i aplikacija pomoću koje ćete i sami moći da pratite proces uparavanja i koja će vas sms porukom obavestiti kada je postupak uparavanja završen.
Centralna kontrolna jedinica omogućava prikaz i kontrolu svih parametara uparavanja.
Temperaturni opseg kupatila je 20-220°C i moguće ga je koristiti kao poseban uređaj. U slučaju porasta temperature iznad zadate vrednosti lift se automatski podiže. Na integrisanom displeju moguće je očitati temperaturu kupatila, broj obrtaja ali i poziciju lifta.


Kao i svi Buchijevi rotacioni uparivači poseduje veliki broj različitih staklenih kondenzatora, balona i dodataka, a svi stakleni delovi su proizvedeni u Buchijevoj fabrici stakla koja garantuje izuzetan kvalitet.

Vise mozete pogledati OVDE