schmidthaensch-refraktometar-dhr95

Ručni digitalni refraktometari koji direktno očitavaju  rezultat suve materije u kratkom vremenskom periodu.

Model DHR 95 Standard -  ima merni opseg 0-95 Brix i rezoluciju 0.1 % Brix. Pored standardnog modela postoji veliki broj različitih modela sa specifičnim namenama (za med, vino, vode, sećere....)

Više možete pogledati OVDE

Model DHR B ima merni opseg 0 - 85 % Brix i rezoluciju 0.1 % Brix. U zavisnosti od zahteva kupca nudi modele za određivanje sadržaja vode u medu , kvaliteta kafe i td... 

Više možete pogledati OVDE