Saccharomat-Series_l

Saharomat je potpuno automatski polarimetar za rad sa šećerom. Predstavlja jedinstven kvarcni kompenzacioni polarimetar za šećer. Napravljen je u skladu sa preporukama ICUMSA.

Činjenica da kvarc ima opcionu rotacionu disperziju (ORD) skoro identičnu rastvoru saharoze je iskorišćena na jedinstven način. Kompenzacioni mehanizam je napravljen korišćenjem kvarcnog klina u Schmidt+Haensch Saccharomatu. Ovaj princip rada je danas bez premca.

više možete pogledati OVDE