Saccharomat-Series_l

Saccharomat Touch serije je potpuno automatski polarimetar za rad sa šećerom. Predstavlja jedinstven kvarcni kompenzacioni polarimetar za šećer.

Činjenica da kvarc ima opcionu rotacionu disperziju (ORD) skoro identičnu rastvoru saharoze je iskorišćena na jedinstven način. Kompenzacioni mehanizam je napravljen korišćenjem kvarcnog klina u Schmidt+Haensch Saccharomatu. Ovaj princip rada je danas bez premca.

više možete pogledati OVDE