Easy synthesis

Sistem je namenjen svima koji žele da ubrzaju i automatizuju razdvajanje u svojim laboratorijama.
Kao prvi korak ka automatizaciji Buchi nudi dva mala sistema: "Easy Synthesis" i "Easy Extract" sisteme koji Vam dozvoljavaju da kontrolišete brzinu protoka i kompoziciju eluenta.
Efikasno razdvajanje postiže se korišćenem gradijentna prilikom doziranja eluenta.
Kontrolisano razdvajanje moguće je sa preciznim monitoringom, a povećana je i čistoća sakupljenih frakcija.

 

više možete pogledati OVDE