Sepacore_X10 X50_02a
Sepacore gradijentni sistem za preparativnu hromatografiju X10 i X50 najviše se primenjuju za prečišćavanje organskih jedinjenja. Optimalni uslovi se postižu i za razdvajanje smeša dobijenih sintezom, kao i za razdvajanje ekstrakta biljaka.
  • Visoka efikasnost razdvajanja pod pritiskom do 50 bar
  • Simultano prati četiri talasne dužine
  • Višesignalni nadzor za detekciju i prikupljanje frakcija
  • Modularna konfiguracija omogućuje lako proširenje sistema
  • Širok izbor odgovarajućih kertridža i staklenih kolona
  • Detekcija u celom UV-Vis opsegu
  • Mogućnost povezivanja sa Buchi ELSD - Evaporative light scattering detector
  • Ubrizgavanje uzorka od nekoliko miligrama do stotinu grama
  • Protok eluenta do 250 mL/min
  • Prečišćavanje moguće i na vellikim kertridžima (do 1600 g) ili staklenim kolonama.
više možete pogledati OVDE