SepacoreControl_Softwarer
Iskoristite sve prednosti Sepacore hromatografskih sistema koristeći SepacoreControl softwer. Softwer obezbeđuje potpunu automatizaciju i fleksibilnost u radu.
  • Omogućava brzo razdvajanje visokih performansi
  • Moguća je obrada do osam signala za detektore
  • Online UV skeniranje
  • Monitoring svakog detektovanog signala prilikom rada sa UV-Vis i ELSD detektorima
  • Kontrola do dva frakciona kolektora za potrebe većih kapaciteta prikupljanja
  • Lako programiranje
više možete pročitati OVDE