leco-organska-elementarna-analiza-928-serija

Ugradnjom najsavremenijeg hardware-a i touch-screen softverske platforme, serija 928 omogućava jednostavno rukovanje najzahtevnijim aplikacijama. Osnovne mogućnosti i performanse prethodnih generacija LECO macro instrumenata su zadržane, a ključna su poboljšanja postignuta u protočnosti analiza, vremenu zagrevanja instrumenta i pouzdanosti. Mogućnost analize do 3 grama za azot/protein model bez obzira na sadržaj ugljenika u uzorku s brzim ciklusima.

 • Brzo vreme ciklusa – 5,3 minuta za model azot/protein
 • Produžen životni vek reagensa, uključujući redukcionu cev (bakar) životnog veka od preko 4.000 uzoraka
 • Autoloader za 100 uzoraka.
 • Horizontalna keramička peć sa lađicama obezbeđuje potpunu oksidaciju makro uzoraka uz maksimalnu temperaturu do 1450°C
 • Velike, otvorene keramičke lađice olakšavaju rukovanje i sagorevanje makro uzoraka (mase do 3 grama)
 • Nakon analize pepeo ostaje u lađici čime se eliminiše često održavanje cevi za spaljivanje

Uređaj FP928 Azot/Protein

Od sirovine do krajnjeg proizvoda, određuje azot/protein u organskim materijalima s masom uzorka do 3 grama.

 • Meso
 • Stočna hrana
 • Hrana za kućne ljubimce
 • Mleveni proizvodi

 

Uređaj CN928 Ugljenik/Azot

Brzo i jednostavno analizira ugljenik i azot u uzorcima teškim za pripremu ili u uzorcima ekoloških ili poljoprivrednih sirovina.

 • Zemljište
 • Biljna masa

Za više informacija kliknite OVDE