onsitePlus6

Sistemi za prečišćavanje vode serije Onsite+ su namenjeni za laboratorije sa potrošnjom ultračiste vode od 5l -10l dnevno.

Karakteristike:

  • Grafički displej u boji
  • Lako očitavanje pokazatelja kvaliteta vode
  • TOC monitor
  • Zapreminsko doziranje
  • Mogućnost validacije
  • Onsite+ sistemi se ručno pune sa prethodno prečišćenom vodom
  • Integrisani rezervoar od 5l.

više možete pogledati OVDE