K-415_right
Skruber sa svoja četiri koraka prečišćavanja omogućava maksimum sigurnost. Štiti korisnika i životnu sredinu, ne samo neutralizujući otrovna isparenja i reakcione gasove, već i minimizujući korišćenje vode za hlađenje.
 • Automatska kontrola hlađenja vode je omogućena za sve Skruber ECO modele
 • Potpuna kontrola Skrubera preko jedinica za razaranje
 • Sprečava koroziju u laboratorijskim digestorima i na uređajima
 • Maksimalna efikasnost neutralizacije preko rotirajućih diskova
 • Širok spektar aplikacija zahvaljujući prečišćavanju u četiri koraka:
  • Pred-kondenzacija isprarenja
  • Neutralizacija kiselih i alkalnih isparenja
  • Adsorpcija organskih i neorganiskih supstanci
  • Redoks reakcije pri radu sa specifičnim isparenjima.
više možete pogledati OVDE