k-425_k-436

K-425/K-436 IR SpeedDigester je postavio nove standarde u procesima razaranja - povećana brzina procesa razaranja i veoma jednostavno i elegantno rukovanje aparatom.

  • Uređaj omogućava Kjeldal i refluksnu digestiju
  • Korišćenje svih Buchi-jevih kiveta (100 mL, 300 mL, 500 mL)
  • Kivete su kompatibilne sa ISO 6060 za COD i za
    druge refkuksne digestije (npr. aqua regia)
  • K-436 jedinica je sastavljena od dva odvojena grejna bloka od po minimum 6 radnih mesta koja se mogu nezavisno startovati i kontrolisati
  • Usisni modul potpuno zatvara kivete i na taj način efikasno odvodi štetne gasove i sprečava njihovo širenje u laboratorijskom prostoru
  • U kombinaciji sa Skruberom K-415, pare se u potpunosti neutralizovane i moguć je rad i bez digestora.

više možete pogledati OVDE