speed k-439_500mlr

SpeedDigester K-439 je revolucionarno rešenje u IR digestiji. K-439 kombinuje prednosti blok i IR digestije na jednom uređaju. Omogućava brzo razaranje uzorka, a pomoću integrisanog temperaturnog senzora obezbeđuje potpunu kontrolu temperature tokom procesa razaranja.

  • Mogućnost grafičkog prikaza promene temperature u toku trajanja procesa
  • Na istom uređaju moguća je Kjeldal i refluksna digestija
  • Jedinica je sastavljena od dva odvojena grejna bloka, sa najmanje 6 radnih mesta koja se mogu nezavisno startovati i kontrolisati
  • Uz odgovarajuće dodatke moguće je koristiti kivete različitih zapremina (100 mL, 300 mL, 500 mL)
  • Kivete su kompatibilne sa ISO 6060 za COD i za druge refkuksne digestije (npr. aqua regia)

Za više informacija kliknite OVDE