statmax

StatMaxx je moderan uređaj za efektivnu kontrolu relativne vlažnosti i temperature vazduha. Jednostavan je i ima pregledan meni kome se pristupa preko 3 dugmeta. 

Alarm i kontrolna funkcija upravljaju integrisanim relejnim prekidačem za uključivanje/isključivanje bilo kog grejača ili ovlaživača.

Može se primenjivati u: termotehničkim postrojenjima, u proizvodnim procesima, arhivima, laboratorijama, muzejima, klimatskim komorama...

Kalibracija je moguća u tri tačke za relativnu vlažnost i jednoj tački za temperaturu.

Dostupne su 3 verzije instrumenata:

  • S- verzija sobnog senzora (fiksirana sonda na poklopcu kućišta)
  • R- verzija kanalnog senzora (sonda na poleđini kućišta)
  • M- verzija daljinskog senzora (sonda sa kablom dužine 3m).

više možete pogledati OVDE