polyvap

Uparavanje velikog broja uzoraka omogućen zahvaljujući brzoj Vacuum Vortex parallel evaporation technology.

Štedi vreme i povećava efikasnost : mogućnost uparavanja do 96 uzoraka paralelno, zapremina u opsegu od 0,5 do 500 mL.

Poseban dodatak za uparavanje rastvarača sa visokom tačkom ključanja, dodatno olakšan mogućnošću zagrevanja poklopca.

Mogućnost direktnog povezivanja sa SPE kertridžima.

više možete pogledati OVDE