tempmaz

TempMaxx je precizni merni instrument sa integrisanim kontrolnim funkcijama za merenje temperature preko spoljnog otpornika. Veliki displej, jednostavan meni, kao i mogućnost povezivanja različitih senzora čini ovaj uređaj svestranim za primenu u gotovo svakoj industriji. Takođe se može primenjivati u arhivima, laboratorijama, muzejima, klimatskim komorama...

Prednosti:

  • Visoka fleksibilnost povezivanja PT/Ni/NTC sondi
  • Veliki, pregledan LCD displej
  • Kalibracija u jednoj ili dve tačke za temperaturne i analogne izlaze
  • Izdržljivo kućište
  • Jednostavan meni
  • Lako montiranje i pokretanje.

više možete pogledati OVDE