leco-termogravimetrija-tga801

TGA801 podržava osnovne mogućnosti i pouzdanost prethodnih generacija LECO makro TGA instrumenata, pružajući ključna poboljšanja u performansama i robusnosti. Uvođenjem najsavremenijeg hardvera sa programabilnom platformom na dodir i robusnim dizajnom, TGA801 pruža visoko preciznu termogravimetrijsku analizu sastojaka - vlage, pepela, isparljivog sadržaja i gubitka žarenjem u različitim organskim, neorganskim i sintetičkim materijalima. U skladu sa standardnim metodama ASTM, TGA801 se primjenjuje u mnogim industrijama za razne aplikacije uključujući ugalj, cement, katalizatore, hranu i stočnu hranu

MAKSIMALANA PRODUKTIVNOST I POBOLJŠAN RAD

  • Automatizovana termogravimetrijska analiza do 19 uzoraka istovremeno
  • Bez dodatnog prenosa i hlađenja uzoraka koji su potrebni kod  tradicionalnih gravimetrijskih metoda
  • Određivanje vlage, isparljive materije i pepela iz jednog uzorka i serije analiza
  • Optimizuje vreme analize pomoću automatskog prepoznavanja krajnjih tačaka na osnovu konstantne mase uzorka

UNAPREĐENE ANALITIČKE PERFORMANSE

  • Stabilna i precizna merenja mase tokom celog ciklusa analize pomoću integrisane, termički izolovane vage sa tačnošću 0,0001 g
  • Precizna kontrola temperature peći sa temperaturnim rampama
  • Rotirajući karusel omogućava jednake uslove za sve uzorke u toku analize
  • Automatska kontrola atmosfere peći i protoka gasa (vazduh, azot ili kiseonik)
  • Automatizovana termogravimetrijska analiza do 19 uzoraka istovremeno

Za više informacija kliknite OVDE