leco-termogravimetrija-tgm800

TGM800 je visoko precizni automatizovani termogravimetrijski analizator vlage koji koristi direktnu metodu kao zamenu tradicionalnih analitičkih tehnika preračuna gubitka pri  sušenju uzorka. Fleksibilno podešavanje metoda i automatizacija postupka analize eliminišu potrebu da se uzorci ručno vagaju i prenose od peći do eksikatora pre konačnog mjerenja mase. Poboljšan softver sa ekranom osetljivim na dodir omogućava konfigurisanje metode po zahtevima standardnih metoda. TGM800 je primenljiv na široku paletu uzoraka, uključujući hranu, stočnu hranu i poljoprivredne proizvode.

  • Automatski analiza vlagu do 16 uzoraka.
  • Brzo pojačavanje temperature peći prema zadatoj metodi i brzo hlađenje nakon analize.  
  • Optimalno vreme sušenja sa automatskim prepoznavanjem krajnje tačke na osnovu mase uzorka

Za više informacija pogledajte OVDE