titronic 5000

TITRONIC® 500 je savršen ručni titrator sa preciznom klipnom biretom za doziranje malih i velikih zapremina i pripremu rastvora. Karakteristike:

  • Pametne izmenjive jedinice sa zapreminama od 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml
  • Povezivanje na štampač ili analitički vagu
  • Daljinsko upravljanje preko RS232 ili USB-B interfejsa
  • Zahvaljujući postojanju dva RS232 porta moguće je povezati do 16 uređaja na jedan RS232 ili USB port odjednom.

više možete pogledati OVDE