camag-tlc-ms-interface-2

TLC-MS Interfejs 2 je veoma pogodan instrument koji omogućava brzo i bez kontaminacije ispiranje TLC / HPTLC zona sa direktnim prenosom na maseni spektrometar.

Kroz koncept povezivanja visokih performansi tankoslojne hromatografije sa masenom spektrometrijom moguće je nedvosmisleno identifikovati supstance. TLC-MS Interface 2 može da se poveže sa bilo kojim LC-MS sistemom bez podešavanja ili modifikacijama masenog spektrometra. U zavisnosti od MS sistema, supstanca se može identifikovati za jedan minut preko njenog masenog spektra, ili za zonu nepoznate supstance, može se dobiti odgovarajuća formula.

 

Više pogledajte OVDE: