camag-tlc-sprayer

TLC Sprayer je dizajniran sa dva tipa glava za raspršivanje. Glava za raspršivanje tipa A namenjena je rastvorima normalne viskoznosti, npr. alkoholni rastvori. Glava za raspršivanje tipa B namenjena je rastvorima veće viskoznosti, npr. reagensi sumporne kiseline.

Glavne karakteristike:

  • Jednostavan za upotrebu, sa elektro-pneumatskom funkcijom prskanja.
  • Formiranje finog aerosola sa česticama od 0.3 do 10 mm.
  • Mala potrošnja reagensa.

Više pogledajte OVDE: