camag-uv-lamp-4

UV lampa 4 je dizajnirana za upotrebu u TLC laboratoriji.

Glavne karakteristike:

  • Dve UV cevi za osvetljenje (1×UV 254 nm i 1×UV 366 nm, svaka od 8V)
  • Praktično rukovanje preko jednog tastera za svaku UV cev
  • Homogeno osvetljenje

Poboljšana sigurnost korisnika kroz senzor nagiba i tajmer (automatsko isključivanje nakon 10 minuta)

Za pregled tankoslojnih hromatograma potrebna su dva tipa UV svetla:

UV-svetlo dugih talasa 366 nm:

Pod UV-svetlom dugih talasa, supstance se pojavljuju kao svetle tačke, često različito obojene, na tamnoj pozadini. Osetljivost ove metode detekcije se povećava sa intenzitetom UV svetla i time se eliminiše vidljivija svetlost.

UV-svetlo kratkih talasa 254 nm:

Pod UV-svetlom kratkih talasa UV supstance koje apsorbuju na toj talasnoj dužini postaju vidljive, pod uslovom da TLC sloj sadrži fluorescentni indikator, npr. F254. Ove supstance se pojavljuju kao tamne mrlje na svetloj pozadini (gašenje fluorescencije).

 

Više pogledajte OVDE: