vacub

Svestran aspriracioni (usisni) pribor, VACUBOY pretvara svaki izvor vakuuma u aspiracioni sistem jednostavan za korišćenje. Veliki izbor adaptera dozvoljava da VACUBOY rukuje tečnošću iz praktično bilo koje laboratorijske posude.

više možete pogledati OVDE