interfaces_i300-pro

Vakuum kontroleri I-100, I-300 i I-300 Pro u kombinaciji sa odgovarajućim rotacionim uparivačem  i vakuum pumpom povećavaju efikasnost i komfor u procesima uparavanja.

Svi modeli omogućuju automatsko uključivanje i isključivanje vakuum pumpe u trenutku postizanja zadatog vekuuma.

U zavisnosti od modela kontrolera moguće je i podešavanje, praćenje i potpuna kontrola svih parametara procesa, autodestilacija kao i izbor odgovarajućeg rastvarača iz biblioteke rastvarača i automatsko podešavanje parametara procesa odabranom rastvaraču.

 

više možete pogledati OVDE