v-300

Vakuum pumpa V-300 je hemijski otporna PTFE pumpa, koja za svoj rad ne koristi ulje  i ne zahteva dodatne troškove. 
Pumpa je prilagođena radu sa laboratorijskim rotacionim uparivačima, kao i drugim uređajima koji se koriste u laboratoriji i za svoj rad zahtevaju vakuum  (sušnice, laboratorijske centrifuge, liofilizatori ...)

Moguće je koristiti i za potrebe membranske filtracije.

Finalni vakuum: 5mbar

Protok: 1,8 m3/h

više možete pogledati OVDE