v-600

Vakuum pumpa V-600 je trostepena, hemijski otporna PTFE pumpa, koja za svoj rad ne koristi ulje  i ne zahteva dodatne troškove. 
Prilagođena je radu sa laboratorijskim i industrijskim rotacionim uparivačima, kao i drugim uređajima koji se koriste u laboratoriji i za svoj rad zahtevaju vakuum  (sušnice, laboratorijske centrifuge, liofilizatori, membranska filtzracija ...)

Finalni vakuum: 1,5 mbar

Protok: 3,1 m3/h

više možete pogledati OVDE