me-31a-julabo

Visco kupatila se koriste za postizanje precizne i stabilne temperature. Primenjuju se kada se kapilarni viskozimetri i denzitometri smeštaju unutar vodenog kupatila.

Integrisani rashladni kalem za hlađenje vode omogućava primenu za temperature ispod ili blizu ambijentalne temperature.

Kupatila imaju držače za termometre i samim tim nude veoma dobre mogućnosti za temperaturne kalibracije i poređenje sa akreditovanim termometrima.

više možete pogledati OVDE