bruker d8

XRD visokosofisticiran uređaj za X-ray difrakciju.

više možete pogledati OVDE